Verksamhetsberättelse

DOROTEA MUSIK OCH RIKSTEATERFÖRENING
 
Verksamhetsberättelse för år 2012
 
 
STYRELSEN
Styrelsen har under året haft följande sammansättning:

 

Ordförande:     Roland Blomqvist
Kassör:            Gunilla Söderström
Sekreterare:    Bitten Sjöström
Ledamot:         Veroni Gustavsson
Revisor:           Anna-Karin Öhnerud
Valberedning:  Eva Söderström
 
SAMMANTRÄDEN
Styrelsen har under året haft fyra protokollförda sammanträden,
årsmötet undantaget.
I övrigt har styrelsemedlemmar hållit telefonkontakt samt suttit i möten med övriga samarbetspartners,
ex. Norrlands Operan, MOTILI  m.fl.

 

MEDLEMMAR
Föreningen redovisar vid årets slut 92 medlemmar.
En medveten satsning på att göra medlemskapet förmånligt och attraktivt har gett resultat, vi får nya medlemmar då och då, medan några faller ifrån.
 
ARRANGEMANG
Föreningen har under året arrangerat följande föreställningar:
 
                                                                                                   Publik              
12 01 25  Stenar i fickan
                Västerbottensteatern                                                          25 st
12 02 11  Vart tog alla hundar vägen
                Norrlands Operan Musik                                                    30 st
12 02 29  Triakel
                Norrlands Operan Musik                                                    44 st
12 04 20  Dag Westling
                Norrlands Operan Musik                                                    48 st
12 04 25  Frida Selander
                Norrlands Operan Musik                                                    42 st
12 09 14  Jörgen & co. Talkshow med Simone
                Jörgen & co.                                                                       24 st
12 10 16   Tre flugor i soppan
                  Västerbottensteatern                                                        42 st
12 11 09   ABBA & Bacharach
                 Norrlands Operan Musik                                                   62 st
12 11 19   Karolina Vocidolac och Nosso Trio
                 Norrlands Operan Musik                                                   30 st
EKONOMI
Biljettpriserna till föreningens arrangemang är förhållandevis låga.
Detta för att ge alla samhällsmedborgare möjlighet att besöka våra arrangemang.
Biljettintäkterna täcker långt ifrån arrangemangens kostnader och föreningen är därför beroende av kommunala anslag för att driva sin verksamhet.
 
SLUTORD
Föreningen vill efter detta år tacka alla som under året stöttat oss, genom ekonomiska bidrag, medlemskap, publikinsats, praktiskt arbete eller på annat sätt bidragit till årets verksamhet.