VÄLKOMMEN TILL DOROTEA MUSIK OCH TEATERFÖRENINGS HEMSIDA!

Dorotea Musik och teaterförening har som målsättning att berika Doroteas kommuninvånare med ett varierat utbud av teater och musik till en rimlig penning.

Styrelsens sammansättning ser ut som följande:


Ordförande - Roland Blomqvist
Kassör - Gunilla Söderström
Sekreterare - Bitten Sjöström
Ledamöter - Veroni Gustavsson